יעוץ מיידי
ּ

תכנון מס חיובי

מהו תכנון מס חיובי

תכנון מס חיובי או תכנון מס לגיטימי הינו תכנון מס המבוצע על פי ובהתאם להוראות החוק ומטרתו היא לנצל את המנגנונים השונים הקיימים בחוק על מנת להגיע לתוצאה המיטבית מבחינה מסויית. בית המשפט העליון בפסיקותיו הכיר זה מכבר בזכותו של נישום לבצע תכנון מס חיובי ואף קבע שהזכות לתכנון מס מהווה זכות יסוד של הנישום.

מהו תכנון מס שאינו לגיטימי?

לא כל תכנון מס הוא לגיטימי. תכנון מס שלילי הינו פעולה אשר נועדה להפחית מס באופן שאינו לגיטימי, בניגוד לכוונת המחוקק ולעיתים אף בניגוד לדין. הגבול בין תכנון מס לגיטימי לתכנון מס שאינו לגיטימי הינו גבול דק. בפסיקות של בית המשפט העליון נקבע כי על מנת להכריע בשאלה האם תכנון המס לגיטימי או אינו לגיטימי יש צורך לאזן בין זכות היסוד של הנישום, הכוללת את זכותו לבצע תכנון מס, לבין האינטרס הציבורי שבגביית המיסים והצורך בשמירה על מערכת מס שתנהג בצורה שוויונית ואחידה כלפי כל הנישומים. אחת הסקציות שפקיד שומה רשאי להפעיל על מנת להתמודד עם תכנון מס שאינו לגיטימי היא סיווג של הפעולה או העסקה כמלאכותית והתעלמות ממנה.

מהי עסקה מלאכותית?

סעיף 86 לפקודת מס הכנסה, שכותרתו "סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות", מגדיר מספר עילות, שככל ותתקיימנה, יהיה רשאי פקיד השומה להתעלם מעסקה או פעולה כלשהי, וזאת על מנת למנוע תכנון מס שאינו לגיטימי. במילים אחרות, הסעיף מקנה לפקיד השומה את שיקול הדעת לקבוע שבמצבים מסוימים עסקאות מסוימות נעשו לצורך תכנון מס אסור, ובהתאם, את הסמכות להתעלם מאותן עסקאות ולשום את הנישום בהתאם לכך. העילה המרכזית על פיה יהיה רשאי פקיד השומה להתעלם מעסקה היא עילת "העסקה המלאכותית". לצד עילה זו כולל הסעיף גם עילות נוספות, כדוגמת עילת "העסקה הבדויה" או עילת "ההימנעות ממס או הפחתת המס הבלתי נאותה".

חשוב לציין, עסקה מלאכותית היא איננה עסקה לא חוקית. לרוב, מדובר בעסקאות או פעולות שהן חוקיות, אולם מבחינת דיני המס מדובר בעסקה או פעולה שמפחיתה את חבות המס באופן לא לגיטימי.

כיצד קובעים אם עסקה היא מלאכותית?

בפסיקה נקבעו מספר מבחנים ועזרים על מנת להכריע בשאלה האם עסקה או פעולה מסוימת עולות לכדי עסקה מלאכותית:

  • "מבחן הדפוסים המקובלים": על פי מבחן זה עסקה מלאכותית מוגדרת כעסקה המנוגדת לדפוסי הכלכלה המקובלים או הסוטה מהדרך בה נוהגים בני אדם לפעול לצורך לקבלת תוצאה כלכלית מסוימת.
  • "מבחן מטרת העסקה": תכליתו של מבחן זה היא לבחון האם לעסקה יש טעם או מטרה כלשהי, מלבד המטרה להימנע ממס.
  • "מבחן יסודיות הטעם המסחרי"- המבחן קובע כי לא די בטעם מסחרי כלשהו לעסקה, כפי שקבע מבחן מטרת העסקה, אלא יש צורך בטעם כלכלי – מסחרי ועל הטעם הזה להיות ביסודה של העסקה. מבחן זה התקבל כמבחן המכריע לבחינת מלאכותיותה של עסקה.

 

סיכומו של דבר

כמפורט לעיל, זכותו של נישום לבצע תכנון מס חיובי הוכרה בפסיקה כזכות יסוד. עם זאת, לא כל תכנון מס מהווה תכנון מס לגיטימי. על מנת שפקיד השומה יקבע כי פעולה מהווה תכנון מס שאינו לגיטימי, סעיף 86 לפקודת מס הכנסה קובע שורה של עילות, כאשר המרכזית בהן היא עילת "עסקה מלאכותית", בהתקיימן יהיה רשאי פקיד השומה להתעלם מהעסקה. המשמעות של התעלמות מעסקה היא שפקיד השומה יהיה רשאי לסווגה מחדש, וכך בעצם להתעלם מיתרון המס שגלום בה.

תחום תכנון המס הינו תחום מורכב המחייב בקיאות וניסיון. על מנת לבצע תכנון מס חיובי ולגיטימי ולהפיק באמצעותו את המירב מומלץ להיעזר בשירותיהם של עורכי דין המתמחים בתחום. לצורך קבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לפנות לעו"ד ניצן מסד ממשרדנו בטלפון – 053-5234454.

 

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ