יעוץ מיידי
ּ

קיזוז הפסדים ברכישת חברה

כאשר בכוונתנו לבצע קיזוז הפסדים ברכישת חברה, יש תחילה לבחון את כללי קיזוז הפסדיםבהתאם לפקודת מס הכנסה, אשר קובעים כי חברה אשר צברה הפסדים בפעילותה העסקית רשאית לקזז אותם אל מול רווחים שיצמחו לה בעתיד. דיני התאגידים ודיני המס, אף מכירים בעקרון היסוד לפיו חברה הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה, ועל כן מיסוי החברה נעשה בנפרד מבעלי המניות שלה. האם ניתן להסיק מכך שחברה אשר צברה הפסדים, תוכל לקזז את אותם ההפסדים מול רווחים, במקרה בו הבעלות בחברה עוברת לאדם אחר?

ההלכה הראשונה בעניין קיזוז הפסדים ברכישת חברה נקבעה בפסק הדין בעניין רובינשטיין שם קבע בית המשפט העליון כי לשם קיזוז ההפסדים כאמור, צריך להיות טעם מסחרי לעסקה, שאינו השימוש בהפסדים הצבורים לצורך הקטנת תשלום המס בעתיד. "מלאכותיות" העסקה ותלויה בנסיבות העסקה ובמטרותיה. כך, יש לראות במצב בו העברת פעילות רווחית בענף הבניה לחברה שהפסדיה נגרמו מפעילות בתחום דגי הנוי, כעסקה מלאכותית (עסקה אשר מטרת העיקרית היא הימנעות או הקטנה בלתי נאותה של חבות המס) אשר לא תאפשר את קיזוז ההפסדים שנצברו טרם רכישת החברה. בהערת אגב צוינו בפסק הדין מקרים בהם ייתכן ויכירו ברכישת חברה בהפסדים כלגיטימית מבחינת אפשרות קיזוז ההפסדים:

  • רכישת שלד בורסאי.
  • רצון לחסל מתחרה.
  • שיקום חברה.

בפסק הדין בעניין בן ארי הורחבה הזכאות בעניין קיזוז הפסדים ברכישת חברה. שם דובר על חברה ש-32% ממניותיה הוחזקו על ידי מר בן ארי ושצברה הפסדים בעת שהפעילה מוסך. לאחר הפסקת פעילות החברה, מר בן ארי רכש משאר בעלי המניות של החברה את מלא מניות החברה והכניס לחברה פעילות רווחית בתחום הביטוח, אותה ביקש לקזז אל מול ההפסדים הצבורים. בית המשפט העליון פסק כי ניתן לקזז 32% מההפסד הצבור כנגד הרווחים מפעילות הביטוח, קרי בית המשפט הכיר בזהות הכלכלית של ההפסד וייחוסו לבעל המניות אשר הפסד זה נוצר לו. יצוין כי פסיקה זו לא סתרה את הלכת רובינשטיין אשר נותרה על כנה.

בפסק הדין בעניין קבוצת האחים נאוי חידד בית המשפט את ההלכה וקבע כי גם במקרים מתוך רשימת המקרים, אשר צוינו בהערת האגב בהלכת רובינשטיין, ובמקרה הספציפי הזה רכישת שלד בורסאי, יש להראות טעם מסחרי לעסקה ושמטרתה העיקרית של רכישת החברה אינה קיזוז הפסדיה הצבורים, או לכל הפחות שהשיקולים המסחריים גוברים על היתרון הפיסקאלי שנוצר.

כך, אף פסקי דין מאוחרים יותר של בתי המשפט חיזקו את ההלכות הנ"ל לפיהן ברכישת חברה עם הפסדים צבורים או בהעברת פעילות לחברה לצורך קיזוז הפסדים צבורים בה, ייעשה שימוש במבחן "הטעם המסחרי לעסקה", קרי, להראות שהחברה לא נרכשה לצורך שימוש בהפסד הקיים בה אלא שיש טעם מסחרי ברכישתה אשר גובר על היתרון הפיסקאלי.

רכישת חברה בהפסדים וקיזוזם – הייתכן?

כאמור, ההלכות שקבע בית המשפט מקשות על קיזוז הפסדים ברכישת חברה. עם זאת, בית המשפט טרם שלל את האפשרות לקיזוז כאמור. לשם כך יש לעבור תחילה את מבחן הטעם המסחרי אשר נדרש להיות ביסודה של עסקת הרכישה.

נשמח לייעץ ולסייע לך בכל שאלה בתחום המיסוי שעולה במהלך העסקים וכן בבחינה של רכישת חברה בעלת הפסדים צבורים.ניתן לפנות לעו"ד ניצן מסד לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 053-5234454

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ