יעוץ מיידי
ּ

ערעור מס הכנסה

ככלל ערעור על שומת מס הכנסה מתבצע (בד"כ) לאחר שתמו הליכי השומה וההשגה בפקיד השומה. בשלב זה למעשה מוציא פקיד השומה צו לתשלום השומה שנקבעה לפי מיטב השפיטה וזאת לאחר שהדוח, אותו הגיש הנישום, נדחה על ידי מפקחי מס הכנסה במהלך הליך השומה והביקורת שהתבצעו בתיק. כך שהברירה שנותרה בידי הנישום היא לשלם את השומה שנקבע בצו או להגיש ערעור על הצו לבית המשפט המחוזי.

הליכי שומה והתיישנות שומה

באופן רגיל הליכי השומה מתחילים בהגשת הדוח השנתי על ידי הנישום (בד"כ בשנה העוקבת לשנת המס בגינה מוגש הדוח). כאשר במשך 4 שנים מתום שנת המס בה הוגש הדוח, פקיד השומה רשאי לבדוק את הדוח ולקבוע לפי מיטב שפיטתו את הכנסתו של הנישום.

לאחר שפקיד השומה קבע שומה לפי מיטב השפיטה, זכותו של הנישום להגיש השגה על השומה לפי סעיף 150 לפקודה, בתוך 30 ימים מיום המצאת השומה לפי מיטב שפיטה לנישום.

פקיד השומה מחויב ליתן לנישום הזדמנות להשמיע את טענותיו. בשלב זה בד"כ מתנהל מו"מ בין הצדדים אשר בסופו יש שתי אפשרויות: הראשונה היא שהנישום ופקיד השומה מגיעים להסכם בנוגע לגובה המס לתשלום; השניה היא שאין הסכמה בין הצדדים ואז פקיד השומה קובע את השומה לפי מיטב שפיטתו בצו.

סעיף 152 לפקודה קובע שלפקיד השומה יש 4 שנים מתום שנת המס בה הוגש הדוח השנתי או שנה ממועד הגשת ההשגה (לפי המאוחר מבניהם) להוציא את הצו, או שיראו את הדוח או ההשגה כאילו הם התקבלו.

עם זאת במקרה שקיים הליך פלילי אשר בו התקבלה הכרעת דין שמרשיעה את הנישום בעבירות על פקודת מס הכנסה או חוק מע"מ, פקיד השומה יכול תוך שנה ממועד ההרשעה, להוציא שומה לפי מיטב השפיטה לשנות המס אשר התקבלה בגינן הכרעת דין לפיה הנישום ביצע עבירות מס.

הגשת ערעור מס הכנסה

ערעור על צו של פקיד השומה ניתן להגיש תוך 30 יום מהמועד בו הומצא לנישום הצו. הערעור מוגש לבית המשפט המחוזי אשר באזור שיפוטו פעל פקיד השומה. הייצוג בערעור, לעומת הייצוג בפקיד השומה, יכול להתבצע אך ורק על ידי עו"ד.

הגשת הערעור נעשית בהתאם לתקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), תשל"ט-1978, כאשר בשלב הראשוני בו נמסרת הודעת הערעור, אין צורך לפרט את הנימוקים והאסמכתאות עליהן מבוסס הערעור.

לאחר הגשת הערעור נדרש פקיד השומה (באמצעות פרקליטות המחוז) בתוך 30 ימים להגיש לבית המשפט את נימוקי השומה ולפרט את הבאים:

  • הנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה.
  • או לדחיית טענותיו של מערער.
  • הדרך שלפיה נערכה השומה.
  • הנימוקים המשפטיים לביסוס השומה.

מנגד נדרש הנישום, 30 ימים לאחר שפקיד השומה הגיש את נימוקי השומה, להגיש את נימוקי הערעור.

ככל שאחד הצדדים לא הגיש את נימוקיו במועד, ובהעדר אורכה, נדרש בית המשפט לקבל את הערעור או לדחות את הערעור ולקבל את השומה, הכל לפי העניין.

לסיכום

דיוני השומה עם מפקחי מס הכנסה אינם סוף פסוק. במידה ואין הסכמות בין הצדדים על גובה המס לתשלום, ניתן להמשיך את ההליך מול רשויות המס בבית המשפט, שם פקיד השומה אינו יכול לעשות ככל העולה על רוחו והוא נדרש לנמק את החלטותיו בפני בית המשפט. רק עו"ד יכול להגיע ערעור מס הכנסה לבית המשפט. למשרדנו ניסיון הן בדיני המס והן בפרוצדורה הכרוכה בהגשת ערעורי מס הכנסה.

לייעוץ ראשוני טלפוני ופרטים נוספים ניתן לפנות לעוה"ד ניצן מסד בטלפון 053-5234454.

 

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ