יעוץ מיידי
ּ

הגנת עיצוב ומדגם

מה זה עיצוב?

מדגם (או עיצוב) היא זכות קניינית, מתוקף חוק העיצובים, תשע"ז- 2017 (החל מאוגוסט 2018), התקפה ל-25 שנה, אשר ניתנת לרישום. המדגם ניתן על אלמנט עיצובי ואסתטי ולא על החלק הפונקציונלי של המוגן (על החלק הפונקציונלי ניתן להגן, למשל, בפטנט במקביל).

הגנת מדגם אף אפשרית על מערכת כלים, על מוצר במצבים שונים (פתוח וסגור), על אייקון ממוחשב אך אינו ניתן על גופן ותוכנת מחשב.

ההגנה ניתנת על עיצוב של מוצר תעשייתי (מעל כ-50 יחידות) שהנו חדש וייחודי. המדגם ניתן לרישום כאשר הוא לא רק פונקציונלי אלא שיש בו משום עיצוב שנראה לעין והוא חדשני, מקורי ושלא התפרסם קודם לכן בישראל (גם לא באינטרנט וגם אם הפרסום נעשה שלא בתום לב של המפרסם).

מהות הזכות היא מתן בלעדיות ליצור, מכירה, השכרה או הצעה למכירה או להשכרה, של מוצר הנושא את העיצוב הרשום. יודגש כי זכות המדגם הינה טריטוריאלית והיא תקפה לארץ שבה הוגשה ואושרה הבקשה.

המדגם יזכה להגנה כאשר הוא נרשם (למשך 25 שנה) או כשהוא לא נרשם (למשך 3 שנים) אך הוא חדש והופץ בישראל מסחרית בתוך שישה חודשים מהמועד בו הוא פורסם.

מהו התאריך הקובע בבקשת עיצוב?

בעקרון – הקודם זוכה. כלומר, אם הגישו שני מבקשים או יותר בקשות נפרדות לרישום של אותו עיצוב או של עיצוב דומה הקודם יזכה.

עם זאת, ניתן לקבל דין קדימה כאשר הוגשה בקשה למדגם במדינה אחרת (החברה באמנת פאריס). במקרה כזה ייחשב מועד הגשת הבקשה במדינה החברה באמנה כמועד ההגשה בישראל, אם הבקשה בישראל הוגשה באופן תקין ובתוך שישה חודשים ממועד הבקשה שהוגשה בחו"ל. בהתאמה, אם הוגש בישראל תתקבל דין קדימה במדינות אחרות החברות באמנה.

מה כוללת בקשה לרישום עיצובם?

בקשה למדגם הינה באמצעות טופס קבוע או הגשת בקשה מקוונת אשר כוללת:

 • שם בעל העיצוב
 • כתובת
 • תאריך הגשת הבקשה
 • הסבר למה מגיש הבקשה הוא אכן המעצב
 • הסיווג ותת הסיווג של המדגם בהתאם לאמנת לוקרנו
 • תיאור חזותי של המדגם המבוקש
 • תמונות/ שרטוטים/ הדמיות של המדגם המבוקש (הנוהג הנו 7 מבטים שונים)

חשוב להדגיש כי ריבוי פרטים מחד יחדד את העיצוב המוגן ומאידך עשוי להפוך את המדגם המבוקש לספציפי מדי. התמודדות עם ריבוי פרטים אפשרית באמצעות הסתייגות מחלקים בשרטוט.

מהו ההליך לבדיקה ולאישור עיצוב?

הגשת בקשה בתוך 12 חודשים במקסימום ממועד הפרסום
דוח בדיקה יופק בתוך כ- 5 חודשים ע"י הרשות
במידה ונדרשות הבהרות יש לענות על הדוח בתוך 3 חודשים
ההליך כולו נמשך כ-15 חודשים מתאריך הבדיקה הראשון
לא מקובל להעביר יותר מ-3 דוחות בחינה בתיק

איך אפשר לזרז את בחינת העיצוב?

באמצעות הגשת בקשה ותצהיר מהסיבות הבאות:

 • גילו המתקדם או מצבו הרפואי של המבקש
 • אדם אחר החל בניצול העיצוב
 • חלף זמן רב מאז הוגשה הבקשה ביחס לבקשות אחרות שהוגשו באותו מועד
 • נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

מה ייחשב כהפרה של עיצוב?

בחינת הפרת מדגם תעשה ע"י מבחן העין של הצרכן הסביר והרלוונטי אשר מכיר עיצובים דומים נוספים, כאשר ככל שהתחום הינו צפוף במדגמים והשוק רווי יינתן משקל רב יותר להבדלים שבין העיצובים.

ככל שהחופש העיצובי מוגבל עקב הפונקציונליות של המוצר ייחשב כל שינוי קטן במוצר כחדשני ולא כהפרה (למשל, שינוי קטן בעדשת מגע ייחשב כמוצר שאינו מפר).
בחינת ההפרה תעשה בין המדגם שנרשם למוצר החשוד בפרה ולא בין המוצרים השונים.
מבחן עזר לבחינת ההפרה היא קיומו של חשש להטעיה שתיגרם לצרכן הסביר כשלא יבחין בין המוצר המקורי למוצר המפר.

מה ניתן לעשות כנגד מפר העיצוב?

בהנחה שהמפר אינו מפר תמים, אשר לא ידע שהוא מבצע הפרה, ביהמ"ש יכול להורות, בין השאר, על:

 • מתן צו מניעה
 • פיצויים בלא הוכחת נזק, בשל כל הפרה, בסכום שלא יעלה על 100,000 ₪.
 • השמדת המוצרים המפרים או העברת הבעלות בהם.
 • עיכוב במכס של מוצרים מפרים.
 • השמדת הכלים המשמשים לייצור המוצרים המפרים.
 • הטלת קנסות (עד 226,000 ₪) ואף כפל קנס כשמדובר בתאגיד.

הגנת עיצוב לא רשום

חוק העיצובים החדש שנכנס לתוקף באוגוסט 2018 פתח את האפשרות להגנה על עיצוב לא רשום. לשם קבלת הגנה כעיצוב לא רשום נדרש העיצוב לעמוד בכל התנאים שנוגעים לכשירות להגנת עיצוב, ובנוסף שהעיצוב יוצע למכירה בישראל בתוך שישה חודשים מהמועד בו פורסם העיצוב ברבים.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה עם עורך דין זכויות יוצרים, חייגו 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ