יעוץ מיידי
ּ

העברת קריפטו לבנק

השקעתם ב"מטבעות קריפטוגרפים" או ב"מטבעות וירטואליים" (בקיצור 'קריפטו') כגון ביטקוין, איתריום, דוגיקוין, ריפל והרווחתם, אפילו דיווחתם לרשויות המס (ראה מאמר על מיסוי קריפטו), עכשיו הגיע הזמן להפקיד את רווחים בבנק! ביצעתם העברה אבל הבנק חסם את העברת הכסף לאחר שאמרתם לו שהמקור הוא רווחים מקריפטו ואתם נתקלים בסירוב של הבנק לקבל את הכסף, אז מה עושים? לפני שנדבר על הפתרון להלן הסבר קצר על הסיבה לסירוב של הבנקים.
איסור הלבנת הון והרגולציה שחלה על הבנקים

הבנקים מעוניינים להפקיד אצלם כסף של לקוחות, זה הרי המהות של הבנק ואף חובתו בהתאם לחוקי הבנקאות. אם כך מדוע הבנק לא רוצה שתפקידו אצלו כסף שמגיע מרווחי קריפטו?
התשובה לשאלה הזו נעוצה ברגולציה שמוטלת על הבנקים, בין היתר, מתוקף חוק איסור הלבנת הון, אשר מטיל על הבנקים חובות שונות בנוגע לכספים שהם מקבלים לתוך המערכת הבנקאית במטרה להימנע מסיוע להלבנת הון. אי עמידה בהוראות הרגולציה והחוק עשויה להביא את הבנק להתמודדות מול סנקציות שונות שיוטלו עליו כגון הליך פלילי ו/או עיצומים כספיים מהותיים. יתרה מכך לבנק יש זכות לסירוב לקבל כספים לחשבון הבנק, כל עוד הסירוב סביר, בנסיבות מסוימות.

כך, בנקים רבים טוענים שהפקדת כספים שמקורם בקריפטו אינה עולה בקנה אחד עם דרישות הרגולציה בנוגע לאיסור הלבנת הון ועל כן בפעמים רבות נמנעים מכך באופן גורף מבלי בכלל לבחון את המקרה לגופו ולעיתים אף מערימים קשיים רבים בכדי לאשר את ההפקדה של הכסף בחשבון הבנק בטענה שהסירוב סביר בנסיבות העניין.

נפתח סוגריים ונאמר שבמקרים רבים הצורך של הלקוח להעביר את רווחי הקריפטו לבנק נובע מהחובה לשלם מס הכנסה בגין הרווחים.

איך בכל זאת אפשר להעביר כסף מקריפטו לבנק?

דרך המלך להעברת כסף מקריפטו לבנק היא הידברות עם הבנק והפגת חששותיו מהלבנת הון, לשם כך אנו ממליצים ראשית לקבל מידע מהבנק אודות הסירוב וכמובן להתייעץ עם מומחה בתחום.

לאחר שקיבלת מידע מהבנק בנוגע לסירוב והתייעצתם עם מומחה אשר ידריך אתם כיצד לבצע נכון את ההידברות עם הבנק, אתם נדרשים להסביר לבנק שהכסף שאתם רוצים להעביר הושג באופן חוקי. ניתן להסביר במספר דרכים, כאשר העיקרית בניהן היא הוכחת "נתיב הכסף" ו"נתיב במטבע", קרי להראות ולהוכיח לבנק שהכספים אשר אתם רוצים להעביר לחשבונכם הגיעו ממקור חוקי והתקבלו כדין וזאת החל מהרכישה הראשונית של הקריפטו ועד לסוף שרשרת הפעולות שנעשו בכספים/קריפטו אשר באה לידי ביטוי בסכום אותו אתם רוצים להפקיד לחשבון הבנק וכך גם לגבי המטבעות שנרכשו בדרך.

מה עושים אם הבנק בכל זאת מסרב לקבל את הכסף?

במקרים רבים, הבנק מסרב בתוקף לקבל את הכסף, בין באמתלה שהרכישה הראשונית נעשתה במזומן או מסיבות אחרות ששמורות עם הבנק, וללקוחות לכאורה לא נשארה ברירה אלא לנסות דרכים אחרות להעביר את הכסף לחשבון הבנק.
כך גם היה בעניין ערב ואח' נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ בו קבע בית המשפט המחוזי כי הבנק לא יוכל למנוע את הפקדת הכספים שמקורם במכירת ביטקוין בחשבון הבנק של התובעים וכי סירוב הבנק הגורף לקבל את הכספים ומדיניות אשר אוסרת לחלוטין על פתיחת חשבון בו יופקדו רווחים מקריפטו, אינה סבירה ואינה מידתית. פסק הדין נתמך גם בעמדת היועץ המשפטי לממשלה (אשר גיבש את ההמלצות על בסיס צוות בין המשרדי אשר כלל גם נציגים של משרד המשפטים, בנק ישראל – הפיקוח על הבנקים, רשות לאיסור הלבנת הון, רשות המסים ורשות שוק ההון ביטוח וחיסכון) אשר גם בהתאם לעמדתו ניתן לומר במקרים שונים שסירוב אוטומטי של הבנק אינו סביר וכי יש לנקוט בצעדים שונים לאפשר את הפעילות הכספית כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים של הבנק.
כל זאת ועוד, כחלק מעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה (למעט נציגי בנק ישראל) הובאה רשימת נסיבות (בקשר ללקוח פרטי בלבד) אשר בהתקיימן (כולן או חלקן) על המערכת הבנקאית תוטל חובה לנהל את הסיכון ולשקול את, לגופו של עניין, את פתיחת חשבון הבנק והפעילות שמקורה בקריפטו ולא תהיה אפשרות לבנק ליתן סירוב גורף:

  1. פעולות בסכום נמוך.
  2. קריפטו שהתקבל כתוצאה ישירה מפעולות כרייה.
  3. קריפטו שנרכש אל ונמכר מאותו ארנק אלקטרוני עבור אותו לקוח.
  4. אישור מרשויות המס על תשלום מס בגין הרווחים או הכנסות מפעילות בקריפטו.

*רשימה זו מובאת בכלליות לצורך הנגשת המידע ואינה מתייחסת לסייגים שונים שקיימים ברשימה המלאה.
ראוי לציין כי על פסק דין זה הגיש הבנק ערעור לבית המשפט העליון, אשר צפוי להתברר במהלך שנת 2022. ולדעתנו יפה שעה אחת קודם!

אף על פי כן במקרה אחר, בו חשבונו של לקוח בנק נחסם עקב הסוואה של העברת הכספים שמקורם ברווחי קריפטו כהכנסות שמקורם אחר, בית המשפט לא נעתר לבקשתו של התובע להסרת החסימה מהחשבון, תוך שהוא קובע כי הסתרה כפי שביצע התובע מהווה פגיעה באמון הבנק, בפרט לאור החובה המוגברת שמוטלת על הבנק בכל הקשור לדיווח על הכנסות שמקורן בקריפטו.

סיכומו של דבר

דרך המלך להפקדת כסף שמקורו בקריפטו, בחשבון הבנק, מתחילה בהידברות מול הבנק והוכחת הלגיטימיות והחוקיות של מקור הכסף. נציין במעמד זה כי מומלץ, לפני ביצוע העברת הכסף, ליצור קשר עם הבנק כדי לעדכן אותו על העברת הכסף ומקורו וכך גם להבין מהבנק מהן הדרישות להעברת הכסף, תוך תשומת לב לקיומן של הנסיבות מהרשימה לעיל.
כך, במידה שהבנק מסרב לקבל את הכספים, בצוק העיתים, ניתן לפנות לבית המשפט כדי ש"יכפה" על הבנק את הפקדת הכסף.
*המאמר לעיל הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, מומלץ להסתייע במומחה בתחום לפי ביצוע פעולות מול הבנק.

משרדנו עוסק בייעוץ בתחום המטבעות הקריפטוגרפים ובמיסוי קריפטו. לצורך קבלת ייעוץ טלפוני ראשוני ניתן לפנות לעו"ד ניצן מסד ממשרדנו בטלפון – 053-5234454.

 

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ