יעוץ מיידי
ּ

אחריות פלילית בדיני המס

חשיפה משפטית:

המושג "חשיפה" מתייחס, בפן המשפטי, למצב שבו ישות כלשהי (חברה/עצמאי וכו') מעוניינת לנקוט בפעולה או להימנע מפעולה והיא מנסה להעריך מהן ההשלכות המשפטיות שיחולו עליה. ההשלכות המשפטיות יכולות להיות הן בהיבט האזרחי והן בהיבט הפלילי של הדין שחל על הפעולה.

חשיפה משפטית ודיני המס

דיני המס בישראל נוגעים למרבית הפעולות העסקיות שמבוצעת בישראל ולעיתים אף מחוץ לישראל. החלק האזרחי של דיני המס מטיל חבות במס על פעולות שונות בהתאם לחוק הרלוונטי ואילו החלק הפלילי מטיל עונשי מאסר שונים וקנסות על עבירות המצויות בדיני המס. כדוגמה ניתן לראות את סעיפים 215-228 (חלק י"א) בפקודת מס הכנסה, סעיפים 117-124 (פרק ט"ז) בחוק מס ערך מוסף וסעיפים 98-101 (פרק אחד עשרה) בחוק מיסוי מקרקעין אשר כוללים רשימה של עבירות פליליות על חוקי המס השונים. החל בעבירות טכניות בדרגת עוון (3 חודשי מאסר עד 3 שנות מאסר) אשר נוגעות לאי הגשת דוחות וכלה בעבירות מהותיות בדרגת פשע (מעל 3 שנות מאסר) אשר נוגעות למצבים בהם ההימנעות מתשלום מס הייתה בכוונה תחילה ובזדון של מבצע העבירה ו/או המסייע לביצוע העבירה.

על אף המורכבות של דיני המס, אשר חלים כדבר שבשגרה על מהלך העסקים השוטף, עסקים רבים נתקלים במקרים בהם חוקי המס אינם נותנים מענה ברור לשאלות בנוגע לחבות המס ו/או חבות הדיווח שעולה מפעולות שונות שמבצע העסק. כך, בהעדר תשובה ברורה בנוגע לחבות המס מאירוע פלוני בחייו של עסק, נדרש העסק להחליט כיצד ואם בכלל לדווח על האירוע העסקי והאם לשלם את חבות המס אשר ייתכן וחלה עליו. מחד, אם העסק ידווח וישלם מס ייתכן שתשלום המס אינו לצורך וכספו של העסק ירד לטמיון; מאידך, אי דיווח והעדר תשלום יכול לגרור סנקציות פליליות ואף אזרחיות על העסק ועל מנהליו.

דוגמאות "על קצה המזלג" לתחומים בהם פעמים רבות קיימת אי וודאות לגבי אופן הדיווח והחבות במס:

  • קיומו של עסק – האם פעולה כלשהי או פעילות כלשהי מקיימת למעשה עסק שיש לדווח עליו לרשויות.
  • קיומה של עסקה –ייתכן שהעברת נכס מצד א' לצד ב' טומנת בחובה אירוע מס שיש לדווח עליו לרשויות. אי דיווח על עסקה גם כאשר לא חלה חבות במס הינו עבירה.
  • תושבות – האם הנישום הינו תושב ישראל וחייב בדיווח ותשלום מס בישראל או שהינו תושב חוץ וצריך לדווח ולשלם מס רק על הכנסתו שמקורה בישראל.
  • מע"מ אפס – האם עוסק אשר ביצע עסקה בחו"ל או עבור לקוח בחו"ל צריך לחייב את העסקה במע"מ מלא או במע"מ אפס?
  • חובת הגשת דוח שנתי – האם הכנסה כלשהי מחייב בהגשת דו"ח שנתי? איזה הכנסות צריכות להיכלל בדוח השנתי?
  • חובת הגשת דוחות שונים לרשויות המס – דו"ח מע"מ, דו"ח ניכויים, הצהרת הון, ועוד.

דוגמאות אלו ממחישות עד כמה השאלות הפשוטות ביותר הן לעיתים השאלות החשובות ביותר, שכן טעות בתשובה עשויה לגרור סנקציות קשות.

אחריות פלילית בדיני המס

אחריות פלילית בתאגיד

במצבים בהם הפעילות העסקית מהווה עבירה פלילית לפי דיני המס, החלק העונשי בכל אחד מהחוקים שבדיני המס, מטיל אחריות פלילית גם על בעלי תפקידים בתאגיד, כגון: מנהל פעיל, מזכיר, נאמן, בא-כוח, שותף פעיל, חשב, מנהל חשבונות, ועוד. זאת כל עוד לא הוכח על ידיהם כי העבירה נעשתה שלא בידיעתם או שנקטו באמצעים הנאותים ו/או הסבירים למניעת העבירה או לקיום הוראות החוק.

הקטנת החשיפה הפלילית – מה אפשר לעשות?

כאמור, החשיפה המשפטית לדיני המס והאחריות הפלילית נוצרות כדבר שבשגרה עבור עסקים וגם עבור נישומים אחרים בעלי הכנסות ממקורות שונים, זאת לעיתים אף ללא ידיעתם ומבלי שיתנו את הדעת על ההשלכות הקיימות לביצוע העבירה. אחד מתפקידיו של עורך הדין בתחום המיסים הינו לתת מענה בכל הקשור לדיני המס בישראל ולהציג את החשיפות השונות שנוצרות במהלך העסקים וכך גם למצוא פתרונות על מנת לגדר את האחריות הפלילית והסיכונים שנובעים מהפעילות העסקית. כל זאת בכדי להקטין את החשיפה הפלילית והאזרחית לדיני המס ובכך למזער או לבטל כלל את הסיכון לסנקציות פליליות על בעלי עסקים, חברות, דירקטורים, מנהלים, בעלי תפקידים בכירים וכו'.

נשמח לייעץ ולסייע לך בכל שאלה בתחום המיסוי שעולה במהלך העסקים שלך וכמובן לבחון עבורך את החשיפה הפלילית והאזרחית אשר נובעת מהפעילות שלך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד ניצן מסד בטלפון 053-5234454.

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ