יעוץ מיידי
ּ

פיצוי בהפרת זכויות

פיצוי בהפרת זכויות יתאפשר ככל שישנה הפרה של זכויות בתחום העוולות המסחריות והקניין הרוחני. הפרת זכויות בתחומים אלה נבחנת בהתאם להגדרות החוק השונות, דוגמת חוק העיצובים, חוק זכויות היוצרים, פקודת סימני המסחר ועוד. ככל שאירעה הפרה כזו, עומדת האפשרות לתבוע את המזיק בגין הנזקים שנגרמו, באמצעות שימוש בעילות המופיעות בפקודת הנזיקין, וזאת בהתאם לס' 11 בחוק עוולות מסחריות.

פיצוי בהפרת זכויות – הכלים המשפטיים

אם כך נשאלת השאלה מהם הכלים המשפטיים או מהן העילות המשפטיות, המפורטות בחוק עוולות מסחריות, אשר באמצעותן יוכל לזכות הנפגע לפיצוי:

  1. גניבת עין – חל איסור שמוצר או שירות הנמכר על ידי בית עסק פלוני יוכל להיחשב בטעות כנכס ו/או כשירות ו/או כבעל קשר לעסק אחר.
  2. תיאור כוזב – חל איסור על בית עסק לפרסם מידע ו/או לגרום לפרסום מידע שאינו נכון.
  3. התערבות לא הוגנת – בית עסק פלוני לא יכביד בשום דרך על גישה לקבלת שירות מבית עסק אחר.
  4. סוד מסחרי – חל איסור לגזול סוד מחסרי של עסק פלוני באמצעות נטילתו ו/או שימוש בו בניגוד לחוק ולסיכום חוזי ו/או ללא רשות בעליו ו/או כשידוע למשתמש בסוד המסחרי כי חל איסור לעשות בו שימוש.

מכאן שבכל מקרה של פגיעה כתוצאה מהעילות שפורטו לעיל, יש מקום לבחון את האפשרות לקבלת פיצוי בהתאם לאפשרויות ולכללים המשפטיים השונים הכלולים בפקודת הנזיקין, דוגמת: הימצאותו של קשר סיבתי ומשפטי בין המזיק לניזוק, פיצוי בודד בגין כל נזק, התיישנות, אשם תורם ועוד.

עם זאת, חוק עוולות מסחריות מציב בידי הניזוק כלי משמעותי נוסף המאפשר פיצוי בגין הפרת זכויות והוא פיצוי בלא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ₪. פיצוי בהפרת זכויות, ללא הוכחת נזק, יתאפשר בגין כל עוולה. עם זאת יראו כעוולה בודדת מספר עוולות, אשר התקיימו במסגרת מסכת אירועים אחת.

השאלה מהי מסכת אירועים אחת נידונה בהרחבה בפרשת דקל שרותי מחשב להנדסה (עא 3616/92), בה פורסמו 11 סוגי חוברות שונות אשר כל סוג כלל הפרה העומדת בפני עצמה של זכויות יוצרים. בית המשפט קבע כי כל מהדורה או סוג של חוברת מהווה הפרה אך לא כל חוברת בודדת.

בית המשפט אף אימץ את מבחן הערך הכלכלי, של בית המשפט האמריקאי, בו נבחן הערך הכלכלי לפיו כל מהדורת חוברת, המהווה הפקה עצמאית, היא בעלת ערך כלכלי עצמאי נפרד לניזוק. בשל כך הוחלט להעניק פיצוי בגין ההפרה של כל מהדורה.

סיכומם של דברים

פיצוי, בהתאם למאמר זה, יתאפשר ככל שאנו מוצאים עצמנו נפגעים, בין השאר, בהתאם לאחת העילות שהמפורטות בחוק עוולות מסחריות. עו"ד קניין רוחני, ממשרד אבריאן סיון -ושות', יוכל לכוון אתכם היטב לדרך היעילה ביותר לזכות בפיצוי ו/או להתגונן מבקשת פיצוי, הנובעים מהפרת זכויות נטענת.

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ