יעוץ מיידי
ּ

עורך דין פטנטים

מה זה פטנט?

פטנט, לפי חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, מעניק זכות קניינית בהמצאה חדשה שהיא מוצר או תהליך טכנולוגי במדינה בה נרשם הפטנט. משנרשם הפטנט יזכה הממציא להגנה על המצאתו (מונופול מלא) שתימשך 20 שנה ושמשמעותה היא שרק רושם הפטנט יכול לעשות בו שימוש. במקרים מסוימים בתחום הרפואי אף ניתן להאריך הפטנט בחמש שנים נוספות.

מה ניתן לרשום כפטנט?

מוצר או תהליך טכנולוגי ייחשבו כהמצאה ויהיו ניתן לרישום כפטנט בהתקיים התנאים האלה:

 • מדובר במוצר או בתהליך בכל תחום טכנולוגי, שהוא חדש ומועיל, וניתן למימוש תעשייתי (לא תיאוריה).
 • הוא לא פורסם קודם לכן בישראל או בחו"ל
 • הוא מתקדם וחדשני באופן שאינו טריוויאלי לבעל מקצוע ממוצע בתחום בו עוסקת ההמצאה.

יודגש כי רעיון, טוב ככל שיהיה, אינו מהווה פטנט וכך גם לא תוכנת מחשב, תיאוריה או נוסחה מתמטית (אלא אם הנוסחה משמשת לייצור מוצר) כמו כן, לא ניתן לרשום כפטנט תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם.

מהו התאריך הקובע בבקשת פטנט?

בעקרון – כל הקודם זוכה. עם זאת, ניתן לקבל דין קדימה כאשר הוגשה בקשה לפטנט בגין ההמצאה הספציפית הזו במדינה אחרת (החברה באמנת פאריס). במקרה כזה ייחשב מועד הגשת הבקשה בחו"ל כמועד ההגשה בישראל, אם הבקשה בישראל הוגשה באופן תקין ובתוך שנים עשר חודשים ממועד הבקשה שהוגשה בחו"ל.

מה כוללת בקשה לרישום פטנט?

 • שם ההמצאה
 • תיאורה
 • שרטוטים ותיאור דרך הביצוע של ההמצאה
 • תביעות המגדירות את ההמצאה (על מה בעצם מבקשים פטנט)
 • תשלום אגרה: כ-2,000 ₪.

מהם השלבים לרישום פטנט?

שלב א' – הגשת בקשה מפורטת לרשם הפטנטים, בהתאם לנדרש ותשלום אגרה כחוק. בסמוך למועד הגשת הבקשה הרשם יפרסם באינטרנט את דבר הגשת הבקשה לרישום פטנט.

שלב ב' – בחינה ע"י בוחן פטנטים שיבדוק את התאמת ההמצאה לתנאים שנקבעו לכך בחוק. ככל שישנן חריגות מהנדרש יעודכן על כך מגיש הבקשה.

שלב ג' – במידה ונמצא בבדיקה כי ההמצאה ראויה לרישום כפטנט ולא הוגשה התנגדות לרשם שהתקבלה, תפורסם ההמצאה ביומן הפטנטים ויינתן לציבור פרק זמן של שלושה חודשים כדי להתנגד לרישום הפטנט.

שלב ד' – ככל שלא הוגשה התנגדות או שהוגשה התנגדות אך היא נדחתה על ידי רשם הפטנטים, תירשם ההמצאה כפטנט בטרטוריה בה הוגשה הבקשה.

יצוין כי בכל שלב במשך תוקפו של הפטנט ניתן לעתור לביהמ"ש המחוזי בבקשה לבטלו.

איך נדע אם מישהו אחר ביקש פטנט?

בעיקרון לא נדע עד למועד פרסום מסמכי הבקשה על ידי הרשם. הרשם יפרסם הודעה באינטרנט, סמוך ככל האפשר לאחר 18 חודשים מיום הגשת הבקשה ללשכה ובה רשימה של בקשות שכל המסמכים הנוגעים להן יהיו פתוחים לעיון הציבור.

זהו נושא קריטי לממציא שכן למעשה במשך שנה וחצי הוא יכול להמשיך להשקיע בטיפוח וקידום פטנט כאשר הוא לא יידע אם מישהו כבר הקדים אותו ופנה לרישום.

איך אפשר לזרז את בחינת ואישור הפטנט?

ניתן לזרז הטיפול בחינה של פטנט בהגשת בקשה מהנימוקים הבאים:

 • גילו המתקדם או מצבו הרפואי של המבקש
 • אדם אחר התחיל לנצל את ההמצאה בלא רשות
 • חלוף זמן רב מאז הוגשה הבקשה לרשות
 • טובת הציבור
 • נסיבות מיוחדות
 • הודעה של הרשם שניתן להקדים את הבחינה

איך אפשר לגרום לביטולו או שינוי תנאיו של פטנט?

 • אם הפטנט אינו מתאים לרישום כפטנט
 • אם הפטנט נרשם על ידי מי שלא זכאי לכך
 • אם בעל פטנט אינו מספק את הצריכה בשוק הישראלי בתנאים סבירים.
 • אם בעל פטנט מאוחר יותר זקוק לפטנט המקורי למימוש הפטנט המאוחר

האם הפטנט שלי או של המעסיק?

 • עובד חייב להודיע למעבידו בכתב על כל המצאה שהגיע אליה במסגרת עבודתו
 • המצאה של עובד תהיה לקניין המעביד אלא אם סוכם ביניהם אחרת

מה ניתן לעשות כנגד מפר פטנט?

במידה ובית המשפט יפסוק כי אכן הופר פטנט בסמכותו:

 • להורות על צו מניעה .
 • לפסוק פיצויים בהתאם לנזק, להיקף ההפרה, לרווחים שהפיק המפר ואף לפסוק פיצויים עונשיים.

מה זה PCT ו-WIPO?

אמנת ה-PCT (Patent Cooperation Treaty) נחתמה בוושינגטון בשנת 1970 ומנוהלת ע"י ארגון WIPO (World Intellectual Property Organization) של האו"ם.

באמצעות האמנה ניתן להגיש בקשה בינ"ל לקבלת פטנט במדינה החברה באמנה (כ-160 מדינות).
עם הגשת הבקשה, בהתאם לדרישות ה-PCT, היא תיבדק פורמאלית ואז תועבר לבדיקה וחיפוש בינלאומי.

היתרון המרכזי באמנה הוא בכך שהשימוש בה מאפשר בחינה בינ"ל, בעלות נמוכה יחסית, אשר תבהיר את הסיכוי לזכייה בפטנט וזה עוד טרם הפנייה לכל מדינה בנפרד לבקשת פטנט.

יתרון חשוב נוסף הוא בשמירה של עוד 18 חודשים נוספים של זכות הראשונים ברישום הפטנט של מבקש הבקשה.

מתי כדאי להגיש פטנט בינלאומי PCT?

בקשת פטנט באופן זה כדאית על פי רוב למי שיש בידיו סכום כספי גבוה והמצאתו מגובשת וזאת משום שלא יוכל לבצע כל שינוי בבקשה משהוגשה.

היתרון באפשרות זו היא כי הוא יזכה לדין קדימה של עד כ-30 חודשים (תלוי במדינה). חשוב להדגיש כי הגשת הבקשה במסלול זה לא חוסכת את הבקשה הפרטנית בכל מדינה.

מה זה פטנט זמני (Provisional Patent)?

בקשה לפטנט זמני הינה בקשה אשר ניתן להגישה למשרד הפטנטים האמריקאי בלבד.

הבקשה הינה פשוטה יותר וזולה יותר מאשר בקשת פטנט רגילה ובמסגרתה יש לתאר את הפטנט אך אין חובה להגיש את פרק התביעות (CLAIMS) אשר יעודכן ויושלם בהגשת תביעת הפטנט הרגילה והמלאה.

בקשת פטנט זמנית לא נבדקת, עד למועד הגשת הפטנט הרגילה, והיא כל כולה מעין "תפיסת תור" למשך שנה בהליכי הרישום של הפטנט מלא. כלומר, ככל שתוגש בקשת פטנט מלאה בתוך שנה, ייחשב מועד הגשת הבקשה הזמנית כמועד בו הוגשה הבקשה המלאה.

מהם יתרונות וחסרונות הפטנט הזמני (Provisional Patent)?

היתרון הבולט והמרכזי של הפטנט הזמני הוא באפשרות לקבל יתרון דין קדימה בבקשה פשוטה ובעלות נמוכה.

החיסרון אף הוא מובנה בפשטות. כלומר, במידה והבקשה הזמנית לא תהיה מפורטת באופן כזה שהיא תתייחס לכל המאפיינים של הגשת הפטנט המלאה, הרי שתקיפה משפטית בדיעבד עשויה להביא לביטול הפטנט הזמני ובסופו של דבר לאובדן הפטנט כולו. חשוב להדגיש שתקיפת הבקשה הזמנית יכולה להתבצע אף לאחר שהתקבלה בקשת הפטנט המלאה ובכך לגרום לאובדן הדין קדימה.

מסקנה: הפטנט הזמני הנו מסלול קצר וזול אך טומן בחובו סיכונים ולכן כדאי לעשות בו שימוש כאשר הפטנט מגובש והתקציב קטן.

אם יש תקציב גדול עדיף ללכת על המסלול המלא. אם הרעיון לא מגובש יש מידה של סיכון של אובדן כל הפטנט בהמשך.

עורך דין פטנטים מגן בפני הפרת הפטנט

הפטנט הוא מסמך משפטי המעניק הגנה של 20 שנה לבעליו ומונע מאנשים אחרים להשתמש בהמצאה ללא אישור מפורש. כך שבמידה ואתם מגלים כי אדם ניצל את הפטנט שלכם ללא רשות, תוכלו לפנות אל בית המשפט על מנת שיכריז עליו בתור מפר פטנט. לאחר שבית המשפט יפסוק כי אכן הופר הפטנט, הוא יכול להורות על צו מניעה או תשלום פיצויים ליוצר בהתאם לנזק, היקף ההפרה והרווחים הכלכליים אשר המפר הרוויח. משרד עו"ד אבריאן סיון ושות' יעמדו לרשותכם בכל שאלה וייעוץ, כך שתוכלו להיות סמוכים ובטוחים כי ההמצאה שלכם מוגנת במידה המלאה של החוק.

עורך דין פטנטים – רישום והגנת פטנטים

עורך דין פטנטים מקבל את הסמכתו בתור עורך דין מין המניין, על כן יכול להגן עליכם בתביעות הפרת פטנטים בבית המשפט. מעבר ההגנה המשפטית לה תוכלו לזכות, עורך דין פטנטים יוכל לסייע לכם בכל השלבים בעת רישום הפטנט ברשם הפטנטים. בין אם אתם יזמים, ממציאים, חברה או תאגיד, זכרו כי משרד עו"ד אבריאן סיון ושות' יעמדו לשירותכם בכל שלב לאורך הדרך. אנו נסייע בהגשת הפטנט, מציאת משקיעים פוטנציאליים, עריכת משא ומתן איתם והגנה בפני תביעות משפטיות על הפרות פטנטים. משרדנו מחויב לכם ולצרכים שלכם החל מהרגע הראשון ונשמח להעניק בעבורכם את השירות המקצועי והאיכותי ביותר בתחום.

עורך דין פטנטים אלדר סיון ושות'

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ