יעוץ מיידי
ּ

סוד מסחרי

מהו סוד מסחרי?

בהתאם לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, כדי שמידע יהפוך לסוד מסחרי נדרשים להתקיים התנאים הבאים:

 • המידע הנו עסקי ונותן לבעליו יתרון מסחרי.
 • המידע אינו ידוע ברבים. כלומר, אם שיתפנו גורמים נוספים מחוץ לחברה במידע – הרי שהוא כבר לא סוד.
 • המידע מוגן היטב ואינו ניתן לגילוי בקלות.

דוגמאות לסוד מסחרי: רשימת לקוחות וספקים, תרשימים ושרטוטים, נוסחאות, קוד תוכנה ושיטות עבודה שונות ועוד.

הגנה על סוד מסחרי

הגנה על סוד מסחרי נדרשת גם במישור הפיזי (כלומר, ממש שלא ייגנבו אותו) וגם במישור המשפטי.

מודגש כי ללא השמירה הפיזית על סוד מסחרי לא ניתן להגן משפטית על הסוד והוא למעשה לא ייחשב כסוד מסחרי בהתאם לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999.

ההגנה על סוד מסחרי אפשרית באמצעות שימוש בדיני הקניין הרוחני, כלומר, רישום פטנטים, מדגמים וסימני מסחר. עם זאת, המלצתנו כי אף בטרם רישום או זכייה בבעלות קניין רוחני חשוב ביותר לעשות שימוש נכון במערכת חוזים מתאימה כגון: חוזי העסקה, הסכמי סודיות, הסכמי NDA ועוד.

הפרו את הסוד המסחרי שלי. מה עושים?

 • יש לבדוק האם הסוד עומד בתנאי החוק כמפורט לעיל.
 • יש לבדוק האם זוהי הפרה בהתאם למוגדר בחוק:
  • גזל הסוד המסחרי ללא הסכמת הבעלים או אחר שהסוד ידוע לו והוא ברשותו.
  • שימוש בסוד המסחרי בניגוד למוסכם עם בעליו.
  • הסוד הועבר למפר באופן שהוא אסור.
   חשוב בשלב זה לציין, כי שימוש ב Reverse Engineering (הנדסה חוזרת) אינו מהווה הפרה של סוד מסחרי.
 • הגשת תביעה נזיקית ובחירה בסעד המתאים:
  • חיפוש ותפיסה של המוצרים המפרים על ידי כונס הנכסים שימנה ביהמ"ש.
  • השמדת נכסים או המוצרים שהפרו את הסוד המסחרי.
  • חיוב המפר בהשבת הרווח שזכה לו מהשימוש בסוד לבעלי הסוד המסחרי.
  • חיוב המפר, אף בלא הוכחת נזק, בתשלום של עד 100,0000 ₪.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה עם עורך דין מסחרי, חייגו052-5440147

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ