יעוץ מיידי
ּ

רישום מאגר מידע

מהו הדין החל על מאגר מידע?

חברות או יחידים המחזיקים במאגר מידע ידרשו לבדוק את עמידתם בתנאים המוגדרים בחוק, בכל הנוגע למאגר המידע, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017, שייכנסו לתוקפן במאי 2018.

מהם הסוגים של מאגרי מידע בהתאם לדין?

בהתאם לדין מאגרי המידע יסווגו לארבע רמות אבטחה שונות בהתאם לגודל ומידת הרגישות של המידע שמוחזק במאגר:

  • מאגר יחיד – מאגר מידע שמנהל יחיד או תאגיד בבעלות יחיד ושעד שלושה אנשים בעלי הרשאת גישה לרשומות המידע שבמאגר.
    עם זאת, לא ייחשב כמאגר יחיד מאגר ובו מעל 10,000 אנשים רשומים או שרשומותיו נמכרות או שהוא כפוף לסודיות לפי הדין והאתיקה.
  • מאגר ברמת אבטחה בסיסית – מאגר שאינו ברמת אבטחה יחיד או בינונית או גבוהה.
  • מאגרים ברמת אבטחה בינונית – מאגר שיש אליו גישה של יותר מעשרה אנשים וגם עונה לאחת מן ההגדרות הבאות: מוכר רשומות, שייך לגוף ציבורי, מכיל מידע של צנעת הפרט, מכיל מידע רפואי או נפשי, מכיל מידע גנטי או ביומטרי, מכיל מידע על דעות פוליטיות, מכיל מידע על עבר פלילי, מכיל מידע כלכלי על אדם, מכיל מידע על הרגלי צריכה. כל זאת במספר הסתייגויות המנויות בתקנות.
  • מאגרים ברמת אבטחה גבוהה – מאגר מידע בינוני שיש בו מעל 100,000 רשומות או שיש אליו גישה של יותר מ-100 אנשים.

מתי מאגר מידע חייב ברישום?

בהתאם להוראות הדין בעל מאגר מידע חייב ברישום אצל רשם המאגרים אם המאגר שברשותו עונה לאחד התנאים הבאים: יותר מ-10,000 אנשים במאגר, מאגר כולל מידע מצנעת הפרט, המידע במאגר לא נמסר על ידי האנשים שמופיעים בו, נתוני המאגר נמכרים לאחרים, המאגר שייך לגוף ציבורי.

אילו חובות חלות על בעל מאגר?

במידה ויחיד או תאגיד מחזיקים במאגר מידע בהתאם לפירוט שלעיל עליו לפעול בהתאם להוראות שבדין שזו תמציתם:

  • רישום – במידה והמאגר עונה לתנאים שלעיל.
  • מינוי ממונה – על אבטחת המידע שבמאגר.
  • קביעת נוהל אבטחת מידע – בהתאם למוגדר בתקנות, לפי רמות האבטחה השונות, אשר ייבחן שנית בכל שנה ויכלול בין השאר: הוראות אבטחה, הרשאות גישה, בקרה ותיעוד גישה לרשומות המאגר, תיאור אמצע הגנה, ניתוח סיכונים למאגר ודרכי התמודדות, הגבלת חיבור לאינטרנט וחיבורים אחרים ועוד.
  • מתן רשות לעיון – במידע שבמאגר אלא אם נקבע בדין חסיון למידע מהסוג שבמאגר.

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ