יעוץ מיידי
ּ

למי שייכת זכות היוצרים, לעובד או למעביד?

סעיף 34 לחוק זכות יוצרים קובע כי:

"מעביד הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה על ידי עובדו לצורך עבודתו ובמהלכה, אלא אם כן הוסכם אחרת."

כלומר, יצירה שיצר עובד תהיה שייכת למעביד בהתקיים כל ארבעת התנאים המצטברים הבאים:

  1. יוצר היצירה הנו עובד ומתקיימים, הלכה למעשה, יחסי עובד – מעביד בין היוצר לבין המעביד.
  2. היצירה נוצרה במהלך העבודה – כלומר יצירה שיצר העובד בשעה שלא היה במסגרת העבודה אינה שייכת למעביד.
  3. היצירה נוצרה לשם העבודה – כלומר יצירה שנוצרה שלא לשם העבודה שייכת ליוצר ולא למעביד.
  4. לא הוסכם אחרת בהסכם בין הצדדים – במידה ובין העובד למעביד יש הסכם כלשהו הנוגע לעניין זכויות היוצרים הרי שההסכם גובר.

יודגש כי לשון החוק מטילה את נטל ההוכחה על כתפי העובד הטוען כי זכויות היוצרים שייכות לו ולא למעביד.

 

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ