יעוץ מיידי
ּ

זכות הפרטיות

הזכות לפרטיות הינה הזכות שמאפשרת לאדם לשמור על מידה מסוימת של פרטיות ואנונימיות. הזכות הוכרה במסגרת החוק להגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("החוק"), שקבע כי לאדם זכות קניינית עצמאית, שאף מועברת בירושה, לסחור בשמו, בקולו, בדמותו וכו'. משכך, אין לפרסם ברבים דבר שיש בו משום פגיעה בפרטיותו של אדם.

בהתאם לחוק אלה, בין השאר, הזכות לפרטיות עשויה להיות מחוללת במקרים הבאים:

 • הטרדה של אדם או בילוש אחריו באופן מטריד.
 • האזנה אסורה.
 • צילום אדם כשהוא בביתו.
 • פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות המשפילות את המצולם.
 • העתקת דבר מה שנכתב ושלא נועד לפרסום.
 • שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם עשיית רווח.
 • הפרה של חובת סודיות.
 • פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם.

עם זאת, החוק מונה, בין השאר, את ההגנות הבאות למי שביצע, בתום לב, פרסום אשר עלול להיחשב כפגיעה בזכות הפרטיות:

 • המפרסם לא ידע על אפשרות הפגיעה בפרטיות.
 • הפרסום נעשה בנסיבות שבהן הדבר נדרש מבחינה חוקית, ציבורית, מוסרית, חברתית או מקצועית.
 • הפרסום נעשה לשם הגנה על עניין אישי כשר.
 • הפרסום נעשה תוך כדי צילום ברבים.
 • הפרסום תואם את דרישות חוק איסור לשון הרע.

זכות הפרטיות ואי הפרסום קיבלה ביטוי נוסף בפרשה שכונתה פרשת מקדונלד, בה נידונה סוגיית הזכות לפרטיות ואי הפרסום של ידוען. בפסק הדין שניתן בעניין נפסק כי: "העושה שימוש לא מורשה בדמותו, בשמו או בקולו של האדם מתעשר ולא במשפט, לפיכך הוא מחויב להשיב את הזכייה – את ערך השימוש בזכות לפרסום. ודוק, משמעם של דברים אלה הוא כי המפר את זכות הפרסום של האחר יחויב בהשבה בין שהפיק מהפרסום המפר תועלת מסחרית-כספית ובין שלאו הרווח מבטא את החיסכון שבאי-תשלום דמי השימוש."

הפרה של התנאים וההגנות שבחוק מקימה לבית המשפט את האפשרות לפסוק פיצוי, בלא הוכחת נזק, של עד 50,000 ₪ ואף להטיל כפל פיצוי אם הפרסום נעשה בכוונה לפגוע.

סיכומם של דברים

זכות הפרטיות הינה זכות המזכה כל אדם, וביתר שאת ידוען, באפשרות להגנה מפני חדירה לפרטיותו, פרסום מידע הנוגע לו בציבור ופרסום דמותו לשם עשיית רווח ברבים. עורך דין ממשרד אבריאן סיון – ושות', יוכל לכוון ולסייע משפטית בכל מקרה של חשש להפרה של הזכות לפרטיות והזכות לאי פרסום.

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ