יעוץ מיידי
ּ

הסכם זכיינות

הסכם זכיינות הינו הסכם מתחום המשפט המסחרי שבעיקרו מאפשר לבעל עסק ("נותן הזיכיון" או "המזכה") למסחר את נכסי הקניין הרוחני, המוניטין, הידע וההשפעה שצבר, על ידי כך שנותן הזכיינות מאפשר לבית עסק אחר ("הזכיין") לעשות שימוש בכל אלה.

הצדדים להסכם

היתרון המרכזי שגלום בהסכם זכיינות עבור המזכה (נותן הזכיינות) הנו בכך שהוא יכול להנות מן המסחור של המוניטין שלו, מהתרחבות עסקית, מיצירת מקורות הכנסה נוספים וכל זאת תוך סיכון כלכלי נמוך יחסית, שכן על פי רוב יהיה זה דווקא הזכיין שיידרש להשקעה הכספית המשמעותית.

היתרון המרכזי שגלום בהסכם זכיינות עבור הזכיין הנו באפשרות להנות משימוש במותג קיים, מידע רב, מהדרכה ומחסכון בהוצאות תכנון, שיווק ומיתוג. היתרונות הללו מאפשרים לזכיין לקצר משמעותית את הזמן שנדרש לבניית המותג שלו. עם זאת ראוי לציין שיתרונות אלה בוודאי אינם באים בחינם.

עיקרי הסכם זכיינות

כך ומטבע הדברים, מתקיים מתח מובנה בין המזכה לזכיין. הניסיון מלמד שישנה חשיבות יתרה לוודא שהנושאים המפורטים במאמר זה מקבלים ביטוי בחוזה זכיינות:

הצדדים לחוזה זכיינות – מי באמת הוא הזכיין, איך מוודאים שמי שקיבל את הזכיינות ינהל אותה בפועל. האם יש נו מקום לזכיינות משנה?

מיקום הזכיינות והיקפה – חשוב להגדיר היכן תמוקם הזכיינות, למשך כמה זמן ובאיזה תנאים ניתן יהיה להעתיקה למקום חליפי.

תחום פעילות הזכיין – יש מקום להגדיר במדויק במה יעסוק הזכיין וגם במה לא. כך למשל, המזכה לא ירצה לראות שבעסקו של הזכיין פועלים עסקים נוספים.

עלות הזכיינות – יש לשקול בכובד ראש כמה ראוי שהזכיין ישלם למזכה, באופן שיאפשר לזכיין להרוויח ושיניע אותו לעבודה מאומצת יותר, שבהסכם נכון תניב רווח נוסף למזכה.

עיצוב ושיווק – ראוי שהצדדים יבהירו בחוזה זכיינות את הקו העיצובי והשיווקי, היקפי התקציב להם המזכה והזכיין מתחייבים, העיתוי, המדיה הראויה לשיווק ועוד.

תהליכי הכשרה – רצוי להגדיר את האופן שבו יודרכו ויוסמכו מנהלי ועובדי הזכיין וזאת במטרה לשמור על המוניטין של המזכה ולצמצם כמידת האפשר את "חבלי הלידה" של הזכיין.

קניין רוחני– התייחסות של חוזה זכיינות לסמלים, לעיצובים, לפטנטים ולזכויות היוצרים הינה קריטית, לאור כך שבסיס מערכת היחסים בין מזכה לזכיין היא מתן שימוש לזכיין בכל אלה.

מחויבות הדדית – נדרש לפרט את אופן ומידת המחויבות שתתקיים בין הצדדים תוך שימת דגש לשקיפות בין הצדדים מחד ולסודיות כלפי צדי ג' מאידך.

מערכות מידע – ראוי שלא לזלזל בחשיבות השימוש במערכות מידע וחשבונאות משותפות. קיומן מגביר משמעותית את השקיפות ויחסי האמון בין הצדדים.

הגבלת האחריות – בשל האפשרות לקשיים עסקיים או משפטיים ראוי להגביל ולהגדיר באופן מפורש האם מתקיימת מחויבות הדדית כלשהי בין המזכה לזכיין ואם כן באיזה תנאים.

תקופת הזכיינות – חשוב להגדיר באופן מפורש את המקרים בהם תבוטל הזכיינות והאופן שבו נדרש לנהוג במקרים מעין אלה.

עו"ד להסכם זכיינות

מניסיוננו, כמשרד שמתמחה בתחום המשפט המסחרי ומעניק שירותים משפטיים למזכים ולזכיינים כאחד, הסכם זכיינות הנו הסכם מורכב שהחוכמה בו אינה לנצח במו"מ, אלא להגדיל ככל הניתן את סיכויי ההצלחה של המזכה והזכיין גם יחד, ומצד שני להביא למינימום את האפשרות שפעילותו של האחד תפגע באחר.

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ