יעוץ מיידי
ּ

הסדרים כובלים

מהו הסדר כובל?

בהתאם לתמצית לשון החוק הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין מנהלי עסקי לפיו אחד הצדדים מגביל עצמו באופן העלול לפגוע בתחרות שבין העסקים. נוסף על כך מודגש כי ההסדרים הבאים יהוו הסדרים כובלים אסורים:

 • המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם על ידי הלקוח.
 • שיעור הרווח שיפיק העסק.
 • חלוקה של השוק לפי מקום העיסוק או סוג הלקוחות שעימם יעסקו.
 • הגבלה של כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם.
 • הנחייה או קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו או לחלקם העלול למנוע או להפחית תחרות בעסקים ביניהם. למשל, המלצת מחירים לחברי איגוד הווטרינרים.

מה אינו מהווה הסדר כובל?

למרות האמור לעיל הגדיר המחוקק הסדר מסוימים שלמרות שהם מגבילים את התחרות החופשית לא יהוו הסדרים כובלים. המכנה המשותף של ההחרגה מהסדרים כובלים הינה כי ההסדר מאושר על פי דין ו/או שההיגיון הבריא דורש שלא לראות בהסדר ככובל ואסור. להלן תמצית ההסדרים אשר לא יהוו הסדר כובל:

 • הסדר שנקבע על פי הדין.
 • הסדר שנובע מזכות שימוש באחד הנכסים הבאים: פטנט, מדגם, סימן מסחרי, זכות יוצרים, זכות מבצעים או זכות מטפחים.
 • הסדר בין בעלי מקרקעין למי שמקבל זכות במקרקעין שנוגע לטיב הפעילות שיבצע מקבל (למשל, בעל גלריה לאומנות לא מאשר לשוכר להפעיל מסעדה בנכס)
 • הסדרים מסוימים הנוגעים לגידול ושיווק בסיטונות של תוצרת חקלאית.
 • הסדר בין חברה לחברת בת שלה.
 • הסדר בין מובילים אוויריים בתנאים שהוגדרו בחוק.
 • הסדר שטיבו התחייבות של מוכר עסק להימנע מקיום תחרות עם העסק שמכר.
 • הסדר של ארגון עובדים ו/או ארגון מעבידים שנוגע להעסקת עובדים ולתנאי עבודה.

מתי יינתן אישור להסדר כובל?

האישור לקיומו של הסדר כובל יכול להינתן על ידי הממונה להגבלים עסקיים באמצעות "פטור – סוג" או על ידי בית הדין להגבלים עסקיים, אשר מושבו בירושלים, ככל שהייתה פנייה אליו.

מהו פטור – סוג?

מהם השיקולים לאישור הסדר כובל?

בפנייה לבית הדין להגבלים עסקיים, בבקשה לאישור הסדר כובל, יציג הפונה את שיקוליו ומנגד יציגו הממונה על ההגבלים העסקיים וכן ארגון צרכנים ו/או מעסיקים רלוונטי את טיעוניהם שלהם.

בבסיס השיקולים שיביא בית הדין בחשבון, בהתאם לנוסח החוק, בהחלטה על אישור הסדר כובל הוא יבחן האם התועלת הצפויה לציבור מקיומו של ההסדר הכובל תעלה באופן ממשי על הנזק העלול להיגרם לציבור במידה ויאושר. בבחינת התועלת / הנזק הצפויה ייבחן בית הדין, בין השאר, את הנקודות הבאות:

 • שיקולי ייעול הייצור, המחירים לציבור ואיכות המוצרים.
 • הבטחת היצע מספק של מוצרים או שירותים לציבור.
 • מניעת תחרות בלתי הוגנת העלולה לפגוע במי שאינו צד להסדר.
 • מתן אפשרות לצדדים להסדר להשיג אספקה של נכסים או שירותים בתנאים סבירים מידי אדם שבידיו חלק ניכר של האספקה.
 • מניעת פגיעה חמורה בענף החשוב למשק המדינה.
 • שמירה על המשך קיום מפעלים כמקור תעסוקה.
 • שיפור מאזן התשלומים של המדינה.

בפנייה לבית הדין להגבלים עסקיים יכול שבית הדין: יאשר את ההסדר הכובל או יאשר ההסדר לתקופה מוגבלת או יורה על הכנסת תיקונים בהסדר קיים או יורה על ביטולו.

האם מותר לספק וקמעונאי לתאם מחירים? האם מותר למתחרה להשפיע על המחיר של מתחרה?

ספק כלשהו נותן מחירים מצוינים למתחרים שלי ולי מחירים גבוהים. האם זה מותר? מה ניתן לעשות?

המחוקק קבע הגבלות על תיאום בין בעלי עסקים באמצעות חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 (להלן: "החוק"), אשר מטרתו המוצהרת לקדם את התחרות המסחרית הפתוחה לטובת כלל הציבור. במסגרת החוק, הוגדר מהו הסדר כובל שהנו למעשה הסדר אסור בין בעלי עסקים הנוגע למתן מחרים ושירותים ללקוחות.

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ