יעוץ מיידי
ּ

המצאת אזהרה בהוצל"פ

מהי אזהרה?

ככלל, המצאת אזהרה לחייב היא תנאי לנקיטת הליכים בהוצאה לפועל. לאחר הגשת בקשה לביצוע במסגרת הוצאה לפועל, תוצא לחייב אזהרה שתתריע בפניו על כך שעליו למלא את החיוב המוטל עליו. האזהרה נועדה בכדי לוודא שהחייב מודע להליכים שמתנהלים כנגדו ולאפשר לחייב לשלם את חובו ו/או לחילופין להתגונן, בטרם הפעלת סנקציות נגדו.

החריג לנקיטת הליכים בטרם המצאת האזהרה מתקיים במקרים בהם קיים חשש ששליחת אזהרה תסכל את הליך הגביה. בנסיבות אלו רשאי הזוכה לבקש לנקוט הליכי גביה נגד החייב, עוד בטרם המצאת אזהרה או בטרם חלוף התקופה שנקבעה בה, וראה לעניין זה מאמר בנושא עיקול בטרם המצאת אזהרה.

אופן המצאת האזהרה לחייב

חוק ההוצאה לפועל קובע כי המצאת אזהרה לחייב שאינו מיוצג יכולה להתבצע במגוון דרכים, כגון: דוא"ל (שנמסר על יד החייב בהליך שיפוטי), פקס, דואר ומסירה אישית. עם זאת, החוק קובע כי לצורך נקיטה בהליכים מסוימים לא די בהמצאה הרגילה של האזהרה, אלא נדרשת 'המצאה מלאה' או לחילופין התייצבות של החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.

מהי המצאה מלאה?

כאמור, לצורך נקיטה בסוגים מסוימים של הליכי הוצאה לפועל (כפי שיפורט להלן), החוק קובע כי יש להמציא לחייב אזהרה בדרך של 'המצאה מלאה'. המצאה מלאה ניתן לבצע במספר דרכים לרבות הדרכים הבאות:

  • דואר רשום עם אישור מסירה.
  • דואר אלקטרוני שמסר החייב בהליך שיפוטי לצורך ביצוע המצאות.
  • מסירה אישית (אפשרי גם באמצעות שליח).

מהם ההליכים לגביהם נדרשת המצאה מלאה?

המצאה מלאה של האזהרה נדרשת לצורך נקיטת ההליכים הבאים:

  • קבלת צווים למסירת מידע על החייב ונכסיו.
  • הטלת הגבלות אישיות על החייב, כגון: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי, הגבלה מהחזקת רישיון נהיגה, הגבלת החייב מייסוד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד ועוד.
  • צו לרישום החייב במרשם החייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם.
  • צו הבאה או צו מאסר נגד החייב.
  • צו עיקול מיטלטלין.

חשוב להדגיש כי במידה והחייב התייצב בפני רשם ההוצאה לפועל או הגיש בעצמו בקשה בתיק ההוצאה לפועל הספציפי, ניתן יהיה לנקוט בהליכים אלו נגדו, גם אם לא הומצאה לו אזהרה בהמצאה מלאה. כמו כן, גם במקרה בו החייב מסרב לקבל את האזהרה ייחשב הדבר להמצאה מלאה.

מהי אזהרה בהמצאה חלקית?

החוק קובע כי תתקיים המצאה כדין גם במקרים בהם נעשו שלושה ביקורים, בימים ובשעות שונות, במען החייב בהם הוא לא נכח במענו והאזהרה הודבקה או נתלתה על דלתו החיצונית של החייב או במקום גלוי אחר. המצאה כדין איננה המצאה מלאה, ולכן לא יהיה בה די על מנת לבצע את ההליכים שפורטו לעיל. אף על פי כן, בהתקיים המצאה כדין ניתן להטיל עיקולים על נכסים שונים השייכים לחייב.

 

סיכומו של דבר

ככלל, לצורך נקיטת הליכים במסגרת הוצאה לפועל יש צורך בהמצאת אזהרה לחייב. מומלץ לבצע המצאה מלאה של האזהרה לחייב, בדרכים הרשומות לעיל, על מנת שהזוכה יכול לנקוט, במידה הצורך, בכל הליכי הגביה שהחוק מאפשר.

משרדנו עוסק בייצוג זוכים וחייבים בהליכי הוצאה לפועל. לצורך קבלת ייעוץ טלפוני ראשוני ניתן לפנות לעו"ד ניצן מסד ממשרדנו בטלפון – 053-5234454.

 

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ