יעוץ מיידי
ּ

הגבלת עסקאות במזומן ובשיקים

בהתאם לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, החל מהיום הראשון לשנת 2019, יצומצם היקף העסקאות שניתן יהיה לבצע במזומן וכן יתווספו מגבלות על אפשרות ואופן השימוש בשיקים, וזאת במטרה לאפשר לרשות המיסים לזהות עסקאות שנעשות כיום ב"כסף שחור" ובכך להגדיל את גביית המיסים.

נציין כי ההגדרה לעסקאות של בעל עסק מתייחסות לעסקאות שמבצע בעל העסק במסגרת העסק שבבעלותו.

מהן המגבלות לעסקה במזומן?

תמצית ההגבלות על תשלומים במזומן הן כדלקמן:

 • בעל עסק לא יקבל במזומן, במסגרת עסקו, סכום העולה על 11,000 ₪ או 10% מעסקה שערכה עולה על 11,000 ₪ (הנמוך מביניהם).
  לדוגמה: בעסקה בשווי 20,000 ש"ח לא ישולם במזומן סכום העולה על 2,000 ש"ח.
 • אדם פרטי לא ייתן לבעל עסק תשלום מזומן במסגרת העסק, בסכום העולה על 11,000 ₪ או 10% מעסקה שערכה עולה על 11,000 ₪ (הנמוך מביניהם).
 • אדם פרטי לא ייתן ולא יקבל מאדם פרטי תשלום במזומן בסכום העולה על 50,000 ₪.
 • בעל עסק לא יקבל מתייר תשלום במזומן בסכום העולה 55,000 ₪
 • אדם פרטי לא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה סכום העולה על 11,000 ₪.
 • אדם פרטי לא ייתן ולא יקבל כמתנה מזומן בסכום העולה על 50,000 ₪.

יצוין כי ההגבלות אינן חלות על עסקאות, למעט שכר עבודה, בין קרובי משפחה בהתאם להגדרה שבחוק.

מהן המגבלות לשימוש בשיקים?

 • בעל עסק לא ייתן ולא יקבל שיק מבלי שצוין בשיק שם הנפרע או הנסב. כלומר יש לציין לפקודת מי השיק ו/או למי מסבים את השיק.
 • אדם פרטי לא יקבל שיק בסכום העולה על 5,000 ₪ מבלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
 • לא ייתן אדם פרטי לבעל עסק תשלום בשיק ששם בעל העסק יהיה נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
 • אדם פרטי לא ייתן לאדם פרטי אחר תשלום בשיק העולה על 5,000 ₪ מבלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
 • לא יוסב שיק מבלי לציין את פרטי המסב והנסוב על השיק.
 • בנק לא רשאי לפרוע שיקים אם:
  • שם הנפרע אינו נקוב בשיק
   או
  • השיק מוסב בסכום העולה על 10,000 ₪, השיק הוסב יותר מפעם אחת או שלא נקובים בשיק השמות של המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

מהן הסנקציות על הפרת החוק להגבלת שימוש במזומן ושיקים?

הפרת החוק עשויה לגרור ענישה משמעותית שאלה עיקריה:

 • על מפר החוק, ניתן להטיל עיצומים בשיעורים שונים (הפרה עד 25,000 ₪ – 15%, הפרה של 25,000 ₪ עד 50,000 ₪ – 20%, הפרה מעל 50,000 ₪ – 30%).
 • בהפרה חוזרת של החוק, ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי הראשון ("כפל מבצעים").

מה ניתן לעשות במידה והוטל עיצום כספי?

מומלץ לפנות בדחיפות לעו"ד ולפעול בהתאם לשלבים הבאים:

 • שלב ראשון – פנייה בכתב למס הכנסה לצורך העלאת טענותיי בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עיצום.
 • שלב שני – במידה והטענות לא התקבלו ניתן לערער לבית משפט השלום בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה על החלטת מס ההכנסה לגבי הטענות שהועלו.

לפרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין מסחרי, חייגו052-5440147

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ