יעוץ מיידי
ּ

גניבת עין

גניבת עין מוגדרת בסעיף הראשון בחוק עוולות מסחריות כמקרה בו בעל עסק גורם לכך שנכס או שירות שהוא מוכר, נחשבים בטעות כנכס או כשירות של עסק אחר. כלומר, גניבת העין הינה עוולה שבמסגרתה מספק של מוצר או שירות גורם ללקוח לחשוב כי המוצר או השירות הניתנים מסופקים למעשה בידי עסק אחר ובכך יטעה את הלקוח.

גניבת עין או הפרה של סימן מסחר?

בכדי לבחון האם מתקיימת עוולת גניבת העין, בדומה לבחינה האם מתקיימת הפרה של סימן מסחר, בוחנים קיומו של דמיון מטעה. עם זאת, יש לשים לב כי לצורך התקיימותה של עוולה מהסוג בו עוסקת הכותרת של מאמר זה נדרש בנוסף להטעיה גם שפעילות הנתבע תגרום להטעיה.

בית המשפט התייחס להבדל בין השניים בפרשת מולטילוק נ' רב בריח באופן הבא:

  • בשני המקרים גם יחד, יידרש לבחון את הקיום של דמיון מטעה.
  • מקרה של הפרת סימן מסחר יתאפיין, בראש וראשונה בצורך שיתקיימו התנאים הקבועים בחוק להכרה בקיומו של סימן מסחר.
  • ככל שישנו סימן מסחר, תתבצע הבחינה במנותק לחלוטין מהתנהגות המפר שאינה רלוונטית לעניין.
  • מקרה של גניבת עין יתאפיין בבחינת התנהלותו של הנתבע ובהתחשב בכך תיבחן האם יש בהתנהלות הנתבע כדי ליצור חשש סביר להטעיה של הציבור.

מה ניתן לעשות במקרה של גניבת עין?

בכל מקרה של הפרה אם כתוצאה מעוולת גניבת העין או עוולת הפרת סימן מסחר, ניתן לבחון אפשרות לקבלת פיצוי מהמעוול וזאת בכפוף לדרישות פקודת הנזיקין הכוללות, בין השאר, דרישה להימצאות קשר סיבתי ומשפטי, התיישנות, אשם תורם ועוד. עם זאת, גם חוק עוולות מסחריות לכשעצמו מאפשר פיצוי בגין עוולות אלה ואף בלא הוכחת נזק וזאת בסכום משמעותי של עד 100,000 ₪.

סיכומם של דברים

בהתאם למאמר זה, המהות של שתי העוולות גם יחד הנו מתן כלים להתמודדות עם מקרים בהם המעוול עושה שימוש בנכסי הקניין הרוחני של עסק עו"ד קניין רוחני, ממשרד אבריאן סיון -ושות', יוכל לכוון אתכם היטב לדרך היעילה והנכונה ביותר כדי לזכות בפיצוי ו/או להתגונן מבקשת פיצוי, הנובעים מעוולות הנוגעות לפגיעה בזכויות קניין רוחני.

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ