יעוץ מיידי
ּ

אחריות נושא משרה

אחריות נושא משרה ובעל תפקיד בחברה בראי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי:

בעלי תפקיד בתאגיד ואחריותם

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 בעלי המניות ממנים דירקטוריון לצורך קביעת מדיניות החברה ופיקוח על ביצוע מדיניות זו על ידי המנהל הכללי, אשר ממונה על ידי הדירקטוריון. לאור העובדה שהדירקטוריון והמנהל הכללי הם אלו שמנהלים את החברה, מצא המחוקק לנכון להטיל עליהם אחריות מוגברת כלפי החברה, על ידי הטלת חובת נאמנות וחובת זהירות, זאת מכוח חוק החברות.

אחריות של בעלי תפקיד בתאגיד וחוק חדלון פירעון ושיקום כלכלי

עם זאת, חוק החברות אינו החוק היחיד שמטיל אחריות על בעלי תפקידים, לאחרונה נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק") אשר מביא עימו אחריות נוספת לנושאי משרה ובעלי תפקיד בתאגיד. כך, החוק מטיל אחריות על דירקטור או מנהל כללי אשר ידע או שהיה עליו לדעת כי התאגיד הינו חדל פירעון ולא נקט אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון.

כך, למעשה ניתן להטיל על הדירקטור או מנהל כללי אחריות כלפי התאגיד בנזקים שנגרמו לנושי התאגיד בשל מחדלם.

יתרה מכך, החוק גם מפרט כחזקה מהם האמצעים הסבירים שעל הדירקטור/מנהל כללי לנקוט בכדי "להסיר את המחדל":

  • קבלת סיוע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים.
  • ניהול מו"מ עם נושי התאגיד בכדי להגיד להסדרי חוב.
  • פתיחת הליך חדלות פירעון.

כלומר, על דירקטור ומנהל כללי להיות מודעים באופן תמידי למצב הכלכלי התאגיד, גם בהווה ו בראייה צופה פני עתיד. כך שבמקרה שהתאגיד נמצא בפני חדלות פירעון, בין כיום ובין בעתיד, לפעול על מנת לצמצם את היקף חדלות הפירעון.

הקטנת החשיפה לבעל תפקיד

כאמור, החשיפה המשפטית שקמה עם כניסתו של החוק לתוקף בחודש ספטמבר 2019 קיימת ויכולה להביא לחבות משמעותית כלפי החברה וכלפי הנושים. כל דירקטור ומנהל כללי צריכים להיות מודעים לאחריות שמוטלת עליהם לפי החוק והמשמעות של אי עמידה בדרישות החוק, במידה והתאגיד נקלע או עשוי להיקלע למצב של חדלות פירעון.

נשמח לייעץ ולסייע לך בכל שאלה בתחום חדלות הפירעון שעולה במהלך העסקים וכמובן לבחון עבורך את החשיפה המשפטית אשר נובעת מהפעילות שלך.

לייעוץ משפטי ראשוני ניתן לפנות לעו"ד לעו"ד ניצן מסד בטלפון 053-5234454

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ