לייעוץ משפטי
ּ

עורך דין להקמת חברה

עורך דין להקמת חברה פועל על מנת לסייע, בהתאם לחוק החברות, בהקמת חברה המהווה ישות משפטית נפרדת מבעליה. בהתאם לחוק כל אדם, ברמה העקרונית, רשאי לייסד חברה ובלבד שהיא תפעל בהתאם לעקרונות החוק והמוסר ושלכל הפחות יהיה בה בעל מניות יחיד. היתרון המשמעותי ביותר לבעלים, בקיומה של חברה, הנו בכך שהחברה מהווה אישיות משפטית נפרדת מבעליה, וכלשון החוק היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה.

עורך דין להקמת חברה – איך זה פועל?

לאחר שהתגבש הרצון, הצוות והמהות של החברה בידי מקימיה, יש צורך בהליך רישום החברה ברשם החברות. לצורך הליך הרישום נדרש לפרט ולצרף:

  • ציון שמה של החברה בעברית ובאנגלית. יודגש כי ככלל, רשם החברות לא יאשר שימוש בשם דומה לזה של תאגיד קיים או כזה שרשום כסימן מסחר או כזה שעשוי לפגוע ברגשות הציבור.
  • תקנון החברה אשר ישמש כחוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם וחובה שיכלול, לכל הפחות, את שם החברה, מטרותיה, הון המניות הרשום שלה ופרטים בדבר הגבלת האחריות של בעלי המניות בחברה.
  • תקנון החברה יכול לכלול גם את הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה, דרכי ניהול החברה ומספר הדירקטורים, הוראות חוק רלוונטיות וכל נושא אחר שבעלי המניות רוצים להגדיר בתקנון.
  • הצהרת דירקטורים ראשונים אשר תעיד על כשרותם ונכונותם של אלה לכהן כדירקטורים של החברה.
  • אישור על תשלום אגרת הרישום.

אומנם, הליך ההקמה הינו פרוצדורלי אך נדרש שהוא יהיה מלווה בחשיבה מעמיקה וצופה פני עתיד. ראוי לראות בהליך הקמת החברה כאקט של תיאום ציפיות, בין כלל הגורמים המתעתדים לקחת חלק בפעילות החברה, החל ממועד ייסודה.

הליך הקמת החברה נדרש להיות מלווה בעורך דין אשר יחתום את מסמכי החברה ויאמת את התצהירים הנדרשים להקמתה.

ככל שרשם החברות ימצא כי התמלאו כל התנאים לרישומה, הוא ייתן לחברה את מספרה ואת תעודת ההתאגדות שלה, אשר תעיד כי על שם החברה ומועד ייסודה.

סיכומו של דבר

עורך דין להקמת חברה נדרש כמובן ללוות את ההליך החוקי של הרישום ברשם החברות – אלא שלא די בכך. בכדי לוודא שהחברה תוקם תוך יצירת מערכת שליטה וניהול מיטבית, יש חשיבות להיעזר בעורכי דין בעלי ערך מוסף בתחום ניהול חברות. עורך דין ממשרד אלדר סיון -ושות', יוכל לכוון אתכם היטב לדרך היעילה והנכונה להובלת החברה, כבר מרגע ייסודה, ליציבות המשפטית הראויה.

 

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ